Podziękowania za udział w organizacji Święta Kopca Wyzwolenia
+ 100% -

AktualnościKomentarze są wyłączone

235342_MG_400913 i 14 września spotkaliśmy się na Kopcu Wyzwolenia, ciesząc się z rewitalizacji jednego z symboli Piekar Śląskich i regionu, który odzyskał dawny blask i stanął na nowo w centrum uwagi młodszych i starszych mieszkańców naszego miasta. Prezydent Miasta Piekary Śląskie Stanisław Korfanty serdecznie dziękuje za wsparcie Święta Kopca Wyzwolenia „Spotkajmy się na Kopcu”:

– Mieszkańcom Miasta, Gościom i Turystom za tak liczny udział w dwudniowym wydarzeniu, jakim było otwarcie Kopca;

– patronom honorowym wydarzenia:

 • Ministrowi Obrony Narodowej Tomaszowi Siemoniakowi,
 • Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzacie Omilanowskiej,
 • Marszałkowi Województwa Śląskiego Mirosławowi Sekule;

– Wojsku Polskiemu za pomoc w organizacji oficjalnych uroczystości, dzięki której zyskały one odpowiednią rangę i podniosły patriotyczny charakter:

 •  Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chorzowie,
 • 5. Pułkowi Chemicznemu w Tarnowskich Górach,
 • Orkiestrze Wojskowej z Bytomia;

– partnerom – przyjaciołom wydarzenia:

 • spółce TAURON Dystrybucja S.A.,
 • Sklepowi Motoryzacyjnemu „HEST”,
 • firmie KSK „Meble”,
 • Cukierni – Lodziarni ALASKA;

– instytucjom i organizacjom za wsparcie organizacyjne:

 • Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
 • Dzielnicowemu Domowi Kultury w Brzezinach Śląskich,
 • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;

– Zespołowi Mażoretkowemu UKS „Azaria” za występ artystyczny;

– Komendzie Hufca ZHP im. Hatki, Hadasia i Tomy w Piekarach Śląskich za pomoc w organizacji oficjalnych uroczystości oraz organizację gry terenowej dla uczniów piekarskich szkół;

– Straży pożarnej za pomoc w organizacji i udział pocztów sztandarowych:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich,
 • Państwowej Straży Pożarnej;

– Sztandarom za udział w oficjalnych uroczystościach, dzięki czemu zyskały one odpowiednią rangę i podniosły, patriotyczny wymiar:

 • Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Piekary”,
 • I Liceum Ogólnokształcącemu im. Króla Jana III Sobieskiego,
 • Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5,
 • Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9,
 • Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11,
 • Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu nr 2.

– oraz wszystkim niewymienionym, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia.