Prezydent RP odwiedził Piekary Śląskie
+ 100% -

AktualnościKomentarze są wyłączone

Prawie trzy godziny trwała wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w naszym mieście. To pierwsze takie wydarzenie, gdzie obecnie urzędujący prezydent kraju składa w Piekarach Śląskich oficjalną wizytę. Jego poprzednicy odwiedzali Piekary wyłącznie podczas pielgrzymek stanowych.

 

Prezydent rozpoczął wizytę w naszym mieście od złożenia hołdu powstańcom śląskim pod Kopcem Wyzwolenia. Głowę Państwa chlebem i solą powitali prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Z kolei uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Piekarach przekazali prezydentowi prezent – obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Piekarskiej. Następnie wieńce pod Kopcem Wyzwolenia w asyście wojskowej złożyli prezydent miasta, jej zastępca Krzysztof Turzański oraz Przewodniczący Rady Miasta dr inż. Piotr Buchwald.

Wśród witających prezydenta znaleźli się: poseł Jerzy Polaczek, posłanka Barbara Dziuk, ppłk Grzegorz Gdula – Dowódca 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, Maciej Bartków – Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Koła w Bytomiu, piekarscy radni oraz prezesi miejskich spółek.

 

Spod Kopca prezydent udał się do Bazyliki na krótką modlitwę, a stamtąd pojechał do Urzędu Miasta. W ratuszu zaprosił Sławę Umińską-Duraj na prywatną rozmowę. Dotyczyła ona realizowanych i planowanych przez Piekary Śląskie inwestycji. Była mowa m.in. o rozbudowie Szpitala Miejskiego czy pomyśle wykupu dawnych mieszkań zakładowych.

Wśród gości, którzy spotkali się w urzędzie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą byli między innymi Wojciech Kolarski – podsekretarz stanu ds. kultury, dziedzictwa narodowego i dialogu społecznego, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, posłowie – na czele z Przewodniczącym Rady Regionalnej PiS Wojciechem Szaramą oraz ppłk Grzegorz Gdula.

Krótko po godz. 16 prezydent dotarł do Parku Wolności, gdzie czekały na niego setki mieszkańców. Właśnie tam nadarzyła się niecodzienna okazja, by zamienić z prezydentem RP choć kilka zdań. O oprawę artystyczną spotkania zadbała Górnicza Orkiestra Dęta „Piekary-Julian”.

– Z ogromną radością witam Pana Prezydenta na Piekarskiej Ziemi, w Piekarach Śląskich – duchowej stolicy Górnego Śląska. To zaszczyt gościć osobę sprawującą najwyższy urząd w państwie. Dumą napawa fakt, że Prezydent Polski wybrał nasze miasto jako cel wizyty. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Może nie jesteśmy dużym miastem, ale bardzo gościnnym, o czym świadczy frekwencja i entuzjazm, z jakim mieszkańcy przyjęli Pana Prezydenta – tymi słowami prezydent Piekar powitała wyjątkowego gościa. Sława Umińska-Duraj podkreśliła, że prezydent Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem RP, który odwiedził nasze miasto by spotkać się z mieszkańcami i wysłuchać ich głosu.

Sława Umińska-Duraj wspomniała o ambitnych planach miasta związanych z kompleksową rewitalizacją Osiedla Wieczorka, wielomilionowej inwestycji, jaką jest rozbudowa Szpitala Miejskiego czy krokach, jakie gmina podjęła, by rozwiązać problem lokatorów około 900 mieszkań zakładowych. – Wiele przed nami ambitnych inwestycji, ale przy wsparciu tak wspaniałych osób wierzę, że uda się podołać tym wyzwaniom – podsumowała gospodyni miasta.

Prezydent Andrzej Duda witając mieszkańców przyznał, że czuje radość z powodu odwiedzenia dwóch ważnych miejsc nie tylko dla Piekar, Śląska, ale dla Polski – Sanktuarium Maryjnego oraz Kopca Wyzwolenia. – Te punkty mają w sobie taką magiczną moc duchowego promieniowania nie tylko na Śląsk, ale także na całą Polskę, bo to właśnie tutaj – w Piekarach w czasie dwóch powstań śląskich trwały walki. Miasto było zdobywane przez powstańców po to, by w 1921 roku w sposób absolutnie zdecydowany Państwa przodkowie opowiedzieli się za Polską – zwrócił się do zebranych piekarzan.

– Państwo jako Ślązacy, a Polacy jednocześnie jesteście niezwykle ważnym składnikiem polskiego społeczeństwa, tego, co nazywamy polską tradycją, polską kulturą – zaakcentował prezydent.

W swoim przemówieniu nawiązał do polityki państwowej realizowanej w duchu miłości, a skupiającej się na zwykłym obywatelu. – To jest polityka nakierowana na to, by wspomóc zwykłą rodzinę. Nie dla elity. Myślę o dwóch programach. Pierwszy to program 500+. Samorząd miejski w Piekarach realizuje go bardzo dobrze. Dziękuję samorządowi, że ten program tak sprawnie dociera do rodzin posiadających dzieci – że pomoc dotarła jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Drugi program to Mieszkanie Plus. Wierzę, że i Piekary z niego skorzystają – zaznaczył.

Choć prezydent odwiedził nasze miasto po raz pierwszy w życiu, to jak zapewnił, na pewno nie ostatni. Wiadomo już, że Prezydent RP obejmie honorowym patronatem obchody 80. rocznicy usypania Kopca Wyzwolenia przypadające na czerwiec przyszłego roku oraz 70. rocznicy nadania praw miejskich Piekarom Śląskim. Jak podkreślił na koniec, postara się w przyszłym roku ponownie odwiedzić Piekary.