Uczczono Święto Wojska Polskiego
+ 100% -

Aktualności, , , , , Komentarze są wyłączone

Święto Wojska Polskiego to podniosłe wydarzenie, które jak co roku celebrowane było u stóp Kopca Wyzwolenia.


Uczciliśmy dzisiaj Święto Wojska Polskiego. To uroczystość wyjątkowa, wymagająca szczególnie patetycznej oprawy. Podkreśleniu jej wysokiej rangi służyła ceremonia zorganizowana na placu u stóp Kopca Wyzwolenia. Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu przewodniczył ks. Piotr Płonka, homilię wygłosił ks. prałat podpułkownik dr Witold Mach, a koncelebrowali ją: ks. Michał Nicpoń oraz ks. Joachim Gondro – Kapelan Policji oraz ks. ppor. SG Artur Suska – kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. O oprawę muzyczną zadbali z kolei muzycy Orkiestry Wojskowej z Bytomia pod batutą kpt. Krystiana Siwka oraz śpiewacy Chóru „Święta Barbara”.

Tuż po mszy, podczas oficjalnej części obchodów, na maszt wciągnięta została biało-czerwona flaga i odegrano hymn państwowy, a dostojnych gości powitała, wygłaszając okolicznościowe przemówienie, Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.


-Stojąc dziś przed Państwem z okazji tego podwójnego święta – ja, Górnoślązaczka i piekarzanka – składam hołd pokoleniom mieszkańców tych ziem. Pamiętamy bowiem, że Wojsko Polskie, tak entuzjastycznie witane w 1922 roku przez mieszkańców Piekar Śląskich, nie przybyło tu na dziewiczy ląd. Ułani generała Stanisława Szeptyckiego przyszli na ziemię przygotowaną wysiłkiem całych pokoleń, które, wbrew politycznej logice, nie słabły w pielęgnowaniu polskiego ducha. 
– przemówiła. W swoim wystąpieniu zwróciła się też do wszystkich wojskowych zgromadzonych na ceremonii.


– Drodzy Żołnierze! Pełnicie służbę na ziemi, do której chlubnych symboli możecie się śmiało odwoływać. Żywy jest wśród Was duch bohaterskich poprzedników. Najlepszym tego przykładem – kultywowanie tradycji legendarnych „Cichociemnych”. I widzimy, że współcześni obrońcy naszej ojczyzny z całą odpowiedzialnością przejmują od nich honorową sztafetę, zgodnie z tak trafnie oddającym żołnierską służbę hasłem: „Czasem niewidoczni. Zawsze obecni”. Za to chcemy Wam, Żołnierze, gorąco podziękować. Dziękujemy za Waszą stałą obecność i wierne wypełnianie misji. Dziękujemy za przeprowadzane podczas epidemii akcje dezynfekcyjne i szkoleniowe, za aktywne zaangażowanie oraz wsparcie udzielane w każdej sytuacji kryzysowej
– podkreśliła liczne zasługi wojskowych Prezydent Miasta.


– Spotykamy się z żołnierzami, tutaj pod Kopcem Wyzwolenia, usypanym z tej ziemi, na której walczyli powstańcy, o to aby Śląsk był Polski i to zakończyło się sukcesem. To wielka radość, że świętujemy razem z wojskiem. Żołnierze to właśnie Wasze święto!
– mówił Michał Wójcik, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Wyrazy podziękowania skierowano też do ppłk. Grzegorza Gduli – Dowódcy 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, dowództwa Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach, 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie, 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic, 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Orkiestry Wojskowej z Bytomia i członków chóru “Święta Barbara” oraz wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji święta.

W dalszej części obchodów Apel Pamięci odczytał kapitan Adrian Reszka z 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, po którym nastąpiła salwa honorowa oraz wybrzmiało Hasło Wojska Polskiego. Następnie goście uroczystości złożyli wiązanki kwiatów u stóp Kopca Wyzwolenia, po czym nastąpiła chwila zadumy nad utworem “Śpij Kolego” w wykonaniu muzyków Orkiestry Wojskowej z Bytomia. Oficjalną część dzisiejszych uroczystości zakończyła defilada kompanii honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu dowodzonej przez porucznika Marcina Sontowskiego. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości Prezydent Miasta Piekary Śląskie wręczyła przedstawicielom jednostek wojskowych pamiątkowe statuetki, dziękując za wkład w organizację imprezy.


Po oficjalnych uroczystościach wszyscy chętni mieli okazję wziąć udział w Pikniku Militarnym, podczas którego przyglądali się z bliska sprzętowi wojskowemu. Wielu z nich wykonało sobie również pamiątkowe fotografie.