Deklaracja dostępności

Bez kategoriiKomentarze są wyłączone

Urząd Miasta Piekary Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kopiecpiekary.pl Data publikacji strony internetowej: lipiec 2017 Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2021 Data aktualizacji

Czytaj więcej